© IOM
Iran

Schoenenwinkel

Javad kwam uit Iran met specifieke verwachtingen. Geconfronteerd met de realiteit in België, besloot hij om terug te keren en te investeren in het familiebedrijf in Iran.

Valse verwachtingen

Javad kwam in oktober 2016 op 26-jarige leeftijd naar België. Ze hadden hem gezegd dat het gemakkelijk was om in Europa te blijven en werk te vinden en hij kon juist bij een kennis in Brussel verblijven. Hij diende een asielaanvraag in maar begreep al snel dat het moeilijk zou worden om een wettelijk statuut te krijgen in België.

Hij begon zijn familie te missen en wou graag trouwen en een gezin stichten: dit leek hem onmogelijk in België. Kennissen van hem verwezen hem door naar het terugkeerloket van Fedasil in Brussel waar hij een aanvraag voor vrijwillige terugkeer indiende.

Een vaste bron van inkomsten

Om de terugkeer naar zijn land voor te bereiden, had Javad een ontmoeting met IOM België. Tijdens het gesprek, liet hij weten dat hij het belangrijk vond om een vaste bron van inkomsten te hebben en sprak hij over het idee om een schoenenwinkel te openen. Dat is een activiteit die zijn familie goed kent. Zijn project moest natuurlijk nog besproken worden met IOM Iran om de haalbaarheid te checken met de beschikbare middelen.

In februari 2017 keerde hij terug naar Iran. Twee weken later nam Javad contact op met IOM in Teheran. Hij kon er zijn situatie en zijn behoeften uitleggen. IOM nam onder meer contact op met andere terugkeerders die hun ervaring gedeeld hebben met hem.

Investeren in de winkel van zijn zus

Met de re-integratiesteun wou Javad investeren in de schoenenwinkel van zijn zus in de provincie Ilam. Hij kon ook rekenen op de steun van zijn familie.

Investeren in een bestaande zaak vergemakkelijkte het project. De winkel bestond reeds enkele jaren en draaide goed. Javad en zijn zus hadden ervaring met schoenenverkoop en het leiden van een klein bedrijfje. De bijdrage van Javad in de schoenenwinkel was zowel voordelig voor hem als voor zijn zus.

Enkele maanden later is Javad getrouwd en de winkel helpt hem om in te staan voor de behoeften van het koppel. Zijn wens is om het bedrijf verder te ontwikkelen en misschien zijn eigen schoenenwinkel te openen.

 

Bron: IOM