Irak

Schapen kweken in Iraaks Koerdistan

Shaima kwam in 2015 met haar dochter in België aan. Aangezien ze geen zekerheid had over het resultaat van haar asielprocedure, besloot ze om terug te keren naar Irak. Bij haar terugkeer in Duhok, in Iraaks Koerdistan, kon ze gebruik maken van een re-integratiesteun om een schapenkwekerij te starten.

Onzekerheden in België

Shaima vroeg in 2015 asiel aan in België samen met haar 7-jarig dochtertje. Ze hoopte in België een betere en stabielere toekomst te vinden voor zichzelf en haar gezin. Tijdens de asielprocedure verbleef ze met haar dochter in een opvangcentrum. Maar ze vond het te moeilijk om van haar man gescheiden te zijn zonder duidelijkheid over hoe lang het zou duren voor er een beslissing zou vallen in haar dossier. Ook zag ze weinig werk- en toekomstperspectieven. Daarom keerde ze in februari 2016 terug naar Duhok (Iraaks-Koerdistan).

Een schapenkwekerij buiten de stad

Shaima besprak samen met Caritas België mogelijke toekomstplannen voor Irak en haar vroegere werkervaring. Het leek haar het best om schapen te kopen omdat ze in een dorp buiten de stad woont en ze vroeger ook nog schapen gekweekt had samen met haar man.

In Irak had ze opnieuw een gesprek met de re-integratiebegeleiders om haar plannen concreet te maken. Daaruit bleek een schapenkwekerij voor haar en haar familie nog steeds de beste optie op een inkomen. Een projectplan werd opgemaakt op basis van ervaring, inkomen, potentiele klanten en mogelijke risico’s. Haar man, die ouder is, kan niet meer werken maar zou wel af en toe kunnen helpen bij het werk.

Na overleg met een partnerorganisatie van Caritas werd beslist om 6 schapen aan te kopen met het re-integratiebudget en bijkomende eigen middelen. Het was belangrijk om eerst goed over deze keuze na te denken zodat Shaima zich goed bewust was van mogelijke risico’s: veel vee sterft snel door ziektes en gebrek aan vaccinaties.

Yoghurt en kaas verkopen

Met de melk van haar schapen maakt Shaima yoghurt en kaas om te verkopen. Haar inkomen bedraagt 20 à 30 dollar per dag. Shaima en haar dochtertje zijn tevreden om weer bij hun familie te zijn en worden verder opgevolgd door de re-integratiebegeleiders in Duhok.
 

Bron: Caritas International